Externí marketingové služby, k vašim službám. MONOLO již přes deset let svým partnerům nabízí pohled z jiné perspektivy. Poskytuje profesní názor nezávislého subjektu. A především usiluje v rámci úzké partnerské spolupráce o vytvoření vhodného přístupu, pomocí něhož společně plní vytýčené cíle. 

Kdo je MONOLO

MONOLO je tým profesionálních a uznávaných odborníků dlouhodobě působící v oblasti marketingu.

Každý jeden člen externího marketingového týmu MONOLO je specializován na konkrétní problematiku. Vysoké pracovní nasazení a flexibilita je standardním přístupem pro práci celého týmu. Týmová spolupráce a efektivní dělba práce jsou základním stavebním prvkem celého projektu externího marketingového týmu MONOLO.

Aby tým harmonicky a efektivně pracoval, potřebuje svou vůdčí osobnost. Celou kreativní skupinu od samého počátku formuje a především vede Karel Janoš.

Zajímá vás Karlův příběh? 

Je to příběh, který se píše již déle než třicet let. Tato doba shrnuje vše, co jsem prozatím stihl od života získat. Je to příběh o tom vědět jak dosáhnout svých cílů. Zde je Karlův příběh cesta k marketingu..

Filozofie MONOLO

Filozofie MONOLO je prostá a přímočará. Vychází z celkové koncepce projektu, zkušeností a know-how. Není to dogma marketingového guru. Jedná se o ucelený soubor názorů a postupů jejíž pomocí lze systémově zefektivnit prodejní strategii.

 

Jsme zde pro vás na 100%, loajalita a přístup k zákazníkovi je naši nejlepší vizitkou. Jednáme férově a na rovinu. Nabízíme pohled z nové perspektivy. Realizujeme marketingové aktivity pomoci sofistikovaných postupů. Veškeré výstupy realizované externím marketingovým týmem jsou jasně definovatelné a měřitelné!

 

Využíváme primární a aktuální data, měříme a vyhodnocujeme pouze objektivní témata.

 

Pracujeme pod „open source“, tedy otevřeně. Rozhodně nejsme žádní tajnůstkáři. Náš systém je plně funkční. Rádi své nápady a postupy sdílíme. Obsah i řešení vždy pocházejí z konstruktivní debaty. Nastavíme vaše systémové procesy tak, aby fungovaly efektivně a především dlouhodobě.

 

Úspěch MONOLO je váš zisk, nebo-li činnost externího marketingového týmu rezonuje celým podnikem.

Rozhled Monolo

MONOLO – Váš externí marketingový tým. Seznamte se s vybranými postupy, pomocí kterých, efektivně a dlouhodobě zlepšujeme prodejní procesy našich zákazníků. Jedná se o systémový přístup k vašim firemním procesům. Kouzla, magie, ilegální a netransparentní postupy u nás nehledejte.

 

Guerilla marketing – neboli takzvaný „šokující“ marketing. Jeho cílem je dosáhnout co možná největšího efektu z minimálních zdrojů. Tento typ marketingu je charakteristický jeho nízkonákladovostí, proto jej využívají převážně firmy s nižšími reklamními rozpočty, ale i velcí zadavatelé si občas guerilla marketing vyzkoušejí. Jeho taktika spočívá hlavně ve třech krocích: rychle a nečekaně udeřit, zaměřit se přesně na vytipované cíle a hned se stáhnout zpět.

Marketing akcí  – také zvaný jako emocionální marketing či event marketing. Je založen na principu sdělení spojené s formou zvláštního představení či prožitku, který je vnímán více smysly najednou. Základem je fakt, že si lidé více zapamatují to, co reálně prožijí a co v nich zanechá určitý pocit. Využívají se různé aktivity, jako např. akce prováděné na veřejnosti, propojení značky a události, kulturní akce apod. Tento typ marketingu klade důraz na zážitkovost, interaktivitu, jedinečnost, kreativitu a vlastní režii. Nejčastějšími aktivitami pak jsou: konference, firemní párty, vánoční večírky, promotion, společenské akce, semináře či slavnostní bankety či večírky.

Produktový marketing –  se zabývá podporou prodeje určitého produktu nebo služby. Hlavním a nejdůležitějším cílem pak je budování firemní reputace, image a povědomí. Jedná se o dlouhodobou strategii, ve které se využívají hlavně public relations.

Marketing značky – každá, i sebemenší firma, si potřebuje vybudovat svou osobitou značku. Jejím nejdůležitějším úkolem je dostat se do podvědomí klientů. K propagaci značky se využívají všechny dostupné kanály, tedy TV, internet, rádio, public relations, nebo billboardy.

Mezinárodní marketing – také zvaný jako globální marketing. Zabývá se propagací firmy a uspokojování přání a potřeb spotřebitelů na mezinárodních trzích. Díky vstupu na nové mezinárodní trhy může firma získat lepší dostupnost k novým technologiím, posílení pozice prostřednictvím kooperace se zahraniční firmou, zvětší objem výroby či zlepšení pozice mezi konkurencí apod. Důležité je zvolit si správnou strategii, která se bude moci uplatnit v mezinárodním prostředí.

Průmyslový marketing – neboli B2B (business-to-business). Jedná se o marketing, kde na jedné straně stojí firma zajišťující prodej zboží (služeb) a na druhé straně další firma, která toto zboží (služby) předprodává či spotřebovává. Segment B2B zákazníků je mnohem užší, většinou jej představují konkrétní firmy, za nimiž stojí konkrétní lidé, a platí, že méně zákazníků nakupuje velké objemy zboží. Nejvíce se zde využívá způsob navázání dlouhodobých vztahů na osobní úrovni, a to pomocí osobního prodeje či přímého marketingu.

Argumenty Monolo

EFEKTIVITA_MARKETINGU_V_PRAXI


M
yslíme kreativně, pracujeme systematicky.

Operujeme nezávisle a neovlivnitelně.

Nabízíme nový úhel pohledu.

Optimalizujeme firemní procesy.

Loajálně spolupracujeme s partnery.

Otevřeně komunikujeme.