Marketingové poradenství

Hodnoty, které vytváříme. Postupy se kterými pracujeme, a cíle jenž společně dosáhneme záleží pouze na vašich potřebách. „Vy víte co potřebujete, my víme jak cílového stavu dosáhnout.“ 99% podniků, manažerů a vlastníků řeší podobné základní otázky. Lze být ve svém oboru více dominantní? Můžeme pracovat efektivněji? Jakým způsobem zvýšit prodej, či povědomí o značce? A především…

Details

Projekční činnost

Váš úspěch je našim cílem. Váš zisk je naši motivací. Dobrý plán a strategie jsou pojítkem mezi úspěchem a stagnací, či vítězem a poraženým. Už z historie je jasné, že velké okamžiky dějin lidstva jsou založeny na důmyslně vypracovaných strategiích. Aby takové plány mohly uspět, není třeba je pouze sestavit, ale také s nimi pracovat. Šířit je…

Details

Cenový audit

Srozumitelný a transparentní rozpočet je nedílnou součástí každého projektu. Aby spolupráce dobře fungovala a byla oboustranně výhodná, je důležité znát cenové hladiny. U marketingových a reklamních aktivit toto pravidlo platí dvojnásob. „Nejvyšší náklady společnosti tvoří neměřené a neměřitelné reklamní aktivity!“ MONOLO, váš marketingový externí specialista nabízí nezávislý cenový audit. Jedná se o jednorázovou či opakovanou službu.…

Details

Výběrové řízení

Výběrové, či zadávací řízení má rozhodující vliv na konečný výsledek celého projektu. Součástí nabízené služby je zadání jasných a srozumitelných atributů. Dohled a regulace nad procesem výběrového řízení. Závěrem výběrového řízení je stanovení jasně definovaného výstupu. Finální rozhodnutí a výběr dodavatele je vždy na zadavateli. „Šetřete svůj čas i peníze. Buďte si jisti ve svém…

Details

Reklamní kampaň

MONOLO realizuje reklamní kampaně jednorázové i dlouhodobé s přesným zacílením a zpětnou vazbou. Na základě provedených analýz sestavíme koncept reklamní kampaně. Navrhneme její design. Stanovíme harmonogram i finanční plán celé akce.  Marketingovou kampaň po jejím schválení kompletně zrealizujeme a odevzdáme závěrečný dokument o provedení projektu. Tento dokument obsahuje všechny primární výstupy z akce. Získaná data dále slouží…

Details

Kontrola a zpětná vazba

Externí marketingový tým MONOLO se zaměřuje na systémový přístup k marketingu firem. Nosným bodem celého programu je propracovaný marketingový systém. Jehož nástroje správně fungují pouze za předpokladu, že nad nimi stojí kontrolní funkce. „Kontrola a zpětná vazba je soubor nástrojů zabezpečující udržení správné cesty vedoucí k vytyčeným cílům.“   Správně provedená a dokumentovaná kontrola sleduje výkon celého marketingu…

Details