Kontrola a zpětná vazba

Externí marketingový tým MONOLO se zaměřuje na systémový přístup k marketingu firem. Nosným bodem celého programu je propracovaný marketingový systém. Jehož nástroje správně fungují pouze za předpokladu, že nad nimi stojí kontrolní funkce. „Kontrola a zpětná vazba je soubor nástrojů zabezpečující udržení správné cesty vedoucí k vytyčeným cílům.“   Správně provedená a dokumentovaná kontrola sleduje výkon celého marketingu…