Srozumitelný a transparentní rozpočet je nedílnou součástí každého projektu. Aby spolupráce dobře fungovala a byla oboustranně výhodná, je důležité znát cenové hladiny. U marketingových a reklamních aktivit toto pravidlo platí dvojnásob.

„Nejvyšší náklady společnosti tvoří neměřené a neměřitelné reklamní aktivity!“

MONOLO, váš marketingový externí specialista nabízí nezávislý cenový audit. Jedná se o jednorázovou či opakovanou službu. Komplexně posoudíme prostředky, které jsou vynakládány na marketingové a reklamní účely. Porovnáme cenové hladiny dodavatelů reklamních řešení.

Kontaktujte nás vyhodnotíme efektivitu vámi vynaložených prostředků do reklamy.