Externí marketingový tým MONOLO se zaměřuje na systémový přístup k marketingu firem. Nosným bodem celého programu je propracovaný marketingový systém. Jehož nástroje správně fungují pouze za předpokladu, že nad nimi stojí kontrolní funkce.

„Kontrola a zpětná vazba je soubor nástrojů zabezpečující udržení správné cesty vedoucí k vytyčeným cílům.“

 

Správně provedená a dokumentovaná kontrola sleduje výkon celého marketingu i jeho dílčích kampaní. Porovnává plánovaná kritéria se skutečností. Díky funkci zpětné vazby dokáže systém flexibilně zapracovat požadovanou úpravu plánu s ohledem na přednastavené atributy cílů.