Reklamní kampaň zaměřená na obsah

Aplikujeme zajímavý a především užitečný obsahový marketing od roku 2010. Svým zákazníkům nabízíme blog, e-book a další nástroje s důrazem na obsah sdělení.

Pomocí obsahového marketingu získáte loajální zákazníky.

Obsahový marketing (content marketing) je poutavým nástrojem on-line marketingu. Jeho  techniky s přístupem k internetu prožívají renesanci. Obsahově zaměřená sdělení přesně cílí na chvíle, kdy vzniká potřeba zákazníků, kteří aktivně vyhledávají informace.

V okamžiku, kdy zákazník aktivně sám poptává informace, předložíme potřebný obsah. Tyto sdělení šíříme pomocí systémových nástrojů, mezi které patří také:

 • Newsletter
 • Otázky a odpovědi
 • Blog
 • Návody
 • Recenze
 • Multimédia
 • E-book
 • Infografika

Všechny tyto a mnohé další systémové nástroje obsahového marketingu lze efektivně zapracovat do dlouhodobých strategií firem. Jejich nasazení je vhodné především z hlediska měřitelnosti efektu, který vyvolávají.

Přestože tento komunikační kanál není určen pro přímý prodej, na rozdíl od ppc kampaní, přináší dlouhodobý pozitivní efekt. Tento lze změřit a získat tak reálnou hodnotu návratnosti investic (ROI).

Steve Jobs

Lidé často nevědí co chtějí, dokud jim to neukážete.

Znáte 3 výhody obsahové strategie on-line kampaní?

 • Pro své zákazníky se stanete odborníkem v oboru.
 • Vzniká dlouhodobá důvěra zákazníků.
 • Vylepší SEO kampaň a rozšíří PR aktivity

 

Věděli jste, že obsahový marketing je..

0
%
úspěšný v kampaních B2B sektoru
0
%
měřitelný systémový nástroj

Chcete vědět více o nástrojích obsahového marketingu?

Rádi vás s nástroji reklamní kampaně seznámíme, kontaktujete nás telefonicky: +420 607 492 429

Zajímá vás náš postup při práci na obsahové strategii?

V počátku každého projektu dobře nasloucháme potřebám zadavatele. Provedeme základní sestavu průzkumů a šetření. Tento proces sestaví data, se kterými dále pracujeme.

Následuje úsek tvorby strategie obsahového marketingu. Ve spolupráci se zákazníkem připravíme koncept strategie. Zvolíme vhodné komunikační kanály pro šíření obsahových sdělení a přiřadíme aktivitám časový plán.

Velkou výhodnou je flexibilita nástrojů. Podle potřeb lze obsahovou kampaň nastavit v základní rovině a postupně přidávat další a další nástroje. Jednotlivé moduly mají předem danou hodnotu. Díky tomu máte své náklady na obsahový marketing stále pod plnou kontrolou.

 

Zpracujeme cenový návrh a navrhneme dobu realizace kampaně.

 

Kampaň se zaměřením na obsah sdělení připravíme pro realizaci, se kterou rádi pomůžeme. V průběhu i na konci každé etapy podáme kompletní report aktuální a celkové situace.

 

Proces tvorby obsahového marketingu:

Nasloucháme

Naše technika postupu začíná u zjištění základní lidské vlastnosti, zvídavost.

NAJDI SPRÁVNOU OTÁZKU.

Tvoříme

Jsme profesionální tvůrci atraktivního obsahu. Při tvorbě se zaměřujeme na obsah sdělení, jeho formu i transfer k uživateli.

ZAPOJME SVÉ BUDOUCÍ ZÁKAZNÍKY. 

Roznášíme

Rozpoznání okamžiku, kdy vzniká u zákazníka potřeba informace, je zcela klíčová. Při distribuci obsahového sdělení využíváme efektivní nástroje.

JE ČAS POVĚDĚT PŘÍBĚH.

 

Vzděláváme

Na péči, kterou věnujete svým zákazníkům, opravdu záleží. Je důležité podat jim hodnotné a aktuální informace. Tímto přístupem zjistíte jaké jsou potřeby zákazníků.

VYTVOŘME POUZE DVĚ MOŽNÉ CESTY.

 

Analyzujeme

Systémovými nástroji měříme a evidujeme všechna primární data. Jejich zpracování do uceleného reportu pomáhá vylepšit celou on-line strategii.

VŠE JE V ČÍSLECH.

Důvody spolupráce s MONOLO marketing!

 • Jsme nezávislí a neovlivnitelní, pracujeme pro vás!
 • Náklady na obsahovou kampaň máte plně pod kontrolou!
 • Plný přístup k účtu a správě kampaní!
 • Známe nejnovější trendy i postupy a neustále na sobě pracujeme!
 • Připojíme váš obsah k našemu OMNICHANEL MONOLO MARKETINGU!

Jaké jsou náklady na obsahový marketing?

Obsahový maketing

4500Kč vč. DPH

Nabízíme nastavení a následnou správu systému, dále cena zahrnuje:

 • Průzkum
 • Sestavní strategie
 • Nastavení kampaně
 • Pravidelná údržba
 • Reportování

Už víte vše potřebné!

Pošlete nám zprávu, je to snadné. Využijte kontaktního formuláře! Připravíme obsahovou kampaň přímo pro vás na míru.