reklama je součásti marketingu
  1. Jaký je rozdíl mezi marketingem a reklamou?

Často se setkáme s lidmi, kteří zaměňují marketing s reklamou. Přičemž si neuvědomují, jak jsou obě tyto složky odlišné. Znát rozdíly a pochopit principy marketingu. Umět je oddělit od nástrojů reklamy je velmi důležité. Dalo by se říci životně důležité pro růst firmy.

V článku si ukážeme rozdíly a spojitosti mezi reklamou a marketingem. Pro úplnost začneme definicí obou částí.

Co je reklama?

Reklama je (ne)placený veřejný informační kanál. Nabízí (ne)osobní šíření přesvědčivých informací zadavatele pomocí reklamního sdělení. Toto sdělení může mít formu prezentace, nebo propagace produktu směrem ke stávajícím i potencionálním zákazníkům.

Co je marketing?

Marketing je systematické plánování, provádění a kontrola mnoha složek podnikatelských aktivit. Všechny kroky a postupy směřují ke snaze spojit kupující a prodávající při vzájemně výhodné výměně produktů.

Po přečtení obou definic je rozdíl patrný na první pohled. I přesto může být vysvětlení stále matoucí. Pojďme trochu hlouběji a zaměřme svou pozornost na detail.

„Reklama je samostatnou součástí marketingového procesu.“

Je to ta část, která dokáže být nositelem sdělení. Sdělení může mít formu propagace značky, nabízené služby, nebo produktu. V reklamě jde o proces vytváření reklamních kampaní. Proces tvorby reklamy zahrnuje např.:

  • Formu
  • Obsah
  • Umístění
  • Frekvenci

Reklamní sdělení lze umístit do dvou rovin nadlinková sdělení (ATL), nebo podlinková sdělení (BTL). Do ATL patří také televize, tisk, rozhlas, internet atd. BTL kanál zahrnuje především doprovodné aktivity, jako jsou spotřebitelské soutěže, direkt mail, telemarketing apod. Je tudíž jasné, že reklama bude mít v procesech marketingu velmi důležitou pozici.

Spolu s public realations (PR) a průzkumem trhu si reklama ukrojí velký podíl z vykonávaných marketingových aktivit. 

Představte si marketing jako svou oblíbenou pizzu. Každý plátek pizzy představuje jednu součást marketingu: plátek reklamy, plátek průzkumu trhu, plátek PR, plátek cen produktů, distribuce, péče o zákazníky…

Reklama tedy představuje pouze jeden plátek celku.

Všechny plátky vaši pizzy musí umět pracovat samostatně, ale také spolupracovat při snaze dosažení strategického cíle. Všechny chutné plátky pizzy zabalme do krabice. Tato chutná a voňavá krabice představuje marketing naplněný mnoha ingrediencemi, které mají jediný cíl. Uspokojit potřebu konzumenta!

Marketing je tedy proces, který vyžaduje čas. Může zahrnovat hodiny výzkumu a příprav, aby naplnil úspěšnou marketingovou strategii. Zahrnuje všechny kroky, které organizace dělá, aby se usnadnila výměna mezi firmou a spotřebitelem.

A teď trocha praxe:

Reklama neni marketingNěkdy stačí využít služeb reklamy k podpoře krátkodobých aktivit. Nejvhodnější příměr mě napadá s řízením auta se zavázanýma očima. Víme, že řídíme. Dokonce tušíme i kudy pojedeme a kde máme odbočit. Ale jen těžko si lze představit, že dojedeme do cíle.

Pokud chcete ve svém podnikání naházet doslova hromady peněz naslepo do reklamy. Bez toho aniž byste věděli jaký bude efekt, nebo návratnost investice. Můžete slepě zaparkovat před dveřmi první reklamní agentury, kterou potkáte.

 

Pokud však chcete úspěšně řídit svůj byznys sundejte pásku z vašich očí. Najednou je to řízení auta mnohem efektivnější. Dokonce zjišťujeme, že auto má i integrovanou pokročilou navigaci a parkovacího asistenta. Už na dohled je cílová stanice a vy k ní bezpečně dojedete. Tohle je marketing. V každém byznysu jde o informace. Kdo je má zvítězí. Ostatní odejdou poraženi. Marketing je nástroj, který vám poskytne potřebné informace. Vybaví vás vstupními daty, dokonce i naplánuje cestu. A během jízdy vás bude informovat o aktuálním stavu vaši cesty.

Slovo na závěr: Řízení auta naslepo se nemusí vyplatit

Závěrem by se tedy dalo říci, že díky marketingu jako systémovému přístupu se dostanete vždy bezpečně do cíle. Navíc po cestě ušetříte nemalé výdaje na opravy a sanaci škod, které by vznikli v případě řízení naslepo.

Resumé

  • Reklama je jednou ze složek marketingu.
  • Public Relation (PR), průzkum trhu a reklama tvoří podstatnou část marketingových aktivit.
  • Marketing je systematický postup, ktery prochází všemi procesy uvnitř firmy.
  • Marketing poskytuje potřebné informace vedoucí k dosažení cíle.
About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit